May 9, 2013

Hjalmar

"Det är något fel med min hjärna. Jag vet inte om den är för dålig eller för bra, men den är inte som den borde vara. Till gengäld vet jag åtminstone med mig själv att jag har hjärtat på rätta stället."

-Doktor Glas

No comments:

Post a Comment